D.S - שירותי סריקת מסמכים | סריקת תמונות | Escanear Libros

למה לזרוק אם אפשר לסרוק


סריקת זכרונות - סריקת אוספים ומזכרות

כאספן, בעל אוסף תמונות אישי, קטעי עיתונות ופרטי ממורביליה מגוונים,  אני מבין כמה חשובים לכם הזכרונות שאספתם עם השנים. כל פריט הוא מיוחד ונושא סיפור, וגם הסריקה והקיטלוג שלו צריכים להתחשב במאפיינים היחודיים של הפריט. ברשותי נסיון בסריקת ספרים ישנים, תמונות, גלויות ומכתבים.  אוכל להגיע עם סורק איכותי ומחשב – ולבצע את העבודה ישירות אצלכם.

צרו קשר  - ואסייע לכם לשמור על האוסף ולהצילו מחשכת המדף. 

יעוץ ראשוני ללא-עלות.

054-4209815

logo בניית אתרים